život duše po smrti


SMRT A CO DÁL ?

Celá obrovská moderní kultura zábavy a volného času se jevi jako gigantický únikový manévr, který ma lidi odvést od skutečně podstatných a existenciálních otázek života, aby se utápěli jen v povrchnostech. Příčina spočívá v tom, že lidé záměrně z vědomí vytlačují smrt. Jeden teolog řekl: Dřive žili lidé padesát let a pak celou věčnost. Dnes se dožívají devdesáti let, ale tím pro ně všechno končí.

Během celého pozemského života je člověk konfrontován se skutečnosti, že jeho život jednoho dne skončí, ale mnozí dají raději přednost zábavě před myšlenkou na smrt.  Žijeme v době tzv. synkretismu, kdy si lidé chtějí sestrojit své vlastní náboženství. Z každého náboženství se vezmou určité prvky, které se pravě jeví krásné a logické, a z nich si sestavují vlastní náboženství. Proto je důležité, abychom znali pravdu naší víry a nenechali se zmást moderními nápady a trendy do bludu.

Církev, která má od boha depozit víry učí zcela jasně, že po smrti věřícího člověka následuje život v ráji . Věčný život zpočivá v tom, že nacházíme v Božském ráji svou dokonalou blaženost. Tam duše jsou  št'astné, protože mají jistotu, že dosáhly spásy . 

Zatím co nás po smrti čeká?

  1. Naši zemřelí žijí u Boha. Existuje život nejen na tomto světě, ale také jiný svět, Boží v Božím království.
  2. Po smrti náš život bude proměněn. Proto také nemusíme mít ze smrti strach.

To všechno je vážná stránka božské naděje. církev svaté víry není nějaka levná útěcha, naopak, věřící musí svůj celý nebo aspoň část  pozemského života žit ve víře v boha Andělasexu .

Tady mohu najít svoji spásu https://www.cirkev-svate-viry.cz/